Què Fem

QUE FEM

Comptant amb l’últim en ingredients funcionals, ajudem a resoldre qualsevol tema relacionat amb la formulació i l’elaboració del gelat, des de la primera matèria, fins que el client ho consumeix: nous productes, noves textures i sabors, més cremositat, menys cost, gelats especials…

A més, Zealis també col·labora en la solució d’altres problemes que, més lluny de les fórmules, també són importants: punts crítics, disseny d’instal·lacions, suport al nou gelater, …etc.

CONSULTORIA / ASSESSORIA

Juntament amb la formulació i la formació, és la línia de treball que més valorem en Zealis.

Els nostres coneixements i experiència, la nostra metodologia, i el treball en equip amb el client, faciliten la resolució de les problemàtiques més diverses i complexes.

FORMACIÓ

DES DE ZERO:

Permet a l’alumne sense experiència prèvia, acabar el curs, fabricant gelat amb autonomia.

CURSOS DE PERFECCIONAMENT:

D’especialització per gelaters amb experiència, segons els seus propis requeriments.

CURSOS ESPECÍFICS DE CAPACITACIÓ DE PERSONAL

COMERCIALITZACIÓ D’INGREDIENTS FUNCIONALS

La majoria de les solucions als problemes que es plantegen, passen per uns ingredients de qualitat correctament utilitzats. Per això, Zealis comercialitza una reduïda i selecta gamma d’ingredients funcionals de la màxima qualitat.

PROMOCIÓ DE
NOVES GELATERIES

Assessorament específic, on saber fer gelat és clau, però on també ho és gestionar l’economia del nou negoci. Facilitem la viabilitat del nou projecte, sobre la base d’un Pla de Negoci que, sense ser garantia d’èxit, ajuda a encertar amb les decisions a prendre.