FORMACIÓ

FORMACIÓ

DES DE ZERO:

Permet a l’alumne sense experiència prèvia, acabar el curs, fabricant gelat amb autonomia.

CURSOS DE PERFECCIONAMENT:

D’especialització per heladeros amb experiència, segons els seus propis requeriments.

CURSOS ESPECÍFICS DE CAPACITACIÓ DE PERSONAL